Krovinių draudimas

Kas yra vežamų krovinių draudimas?

Vežamų krovinių draudimas – visapusiška ir efektyvi pervežamo turto apsaugos garantija, bet kuria transporto priemone visame pasaulyje.

Draudimo objektas – turtiniai interesai, susiję su visų rūšių kroviniais, kuriuos draudėjas turi apdrausti savo arba kito asmens naudai, laikydamasis komercinių principų.

Draudžiame nuo šių rizikų:
A variantas - draudimas nuo visų pavojų, gresiančių kroviniui draudimo laikotarpio metu ir bendrų avarijų padarinių.
B variantas -
draudimas nuo pagrindinių rizikų: krovinio sugadinimo, sunaikinimo dėl išorinės jėgos poveikio:

- kai krovinį gabenantis laivas atsimuša į dugną arba sustoja ant seklumos, apvirsta, nuskęsta, sudūžta, susiduria su kitais laivais ar daiktais, arba kai jį apgadina ledas;
- kai kitos krovinį gabenančios transporto priemonės patiria avariją;
- kai sugriūna sandėlis;
- dėl stichinių nelaimių; skraidančio aparato, jo dalių ar jo krovinio atsitrenkimo arba nukritimo;
- kai krovinys išmetamas už borto ar nuplaunamas nuo denio dėl audros;
- kai krovinys paaukojamas norint išgelbėti visą laivą;
- kai krovinys iškraunamas, laikinai sandėliuojamas ir pakraunamas priverstiniame uoste, į kurį buvo atplaukta atsiradus apdraustam pavojui.

Be to, draudikas atlygina nuostolius, jeigu:
- visiškai netenkama krovinio vieneto, išskyrus netekimą dėl apgadinimo ar dėl dingimo (pvz., įvykus vagystei, nuslėpimui, neišdavimui ar neteisingam išdavimui);
- visiškai netenkama krovinio vieneto dėl sugadinimo, atsiradusio dėl avarijos pakraunant arba iškraunant transporto priemonę ir bendrų avarijų padarinius.

Draudimo laikotarpis:
Draudimo apsauga įsigalioja nuo to momento, kai apdrausti kroviniai išgabenami draudimo sutartyje nurodytam vežimui iš tos vietos, kurioje jie buvo iki tol saugomi, ir nustoja galioti, kai tik kroviniai pristatomi ir iškraunami paskirties vietoje, nurodytoje draudimo sutartyje, įskaitant tarpinius sandėliavimus.

Apdraudę vežamus krovinius:
- išvengsite galimų finansinių nuostolių;
- žalos atveju išvengsite ginčų su verslo partneriais ir vežėjais, kontroliuosite savo verslo išlaidas.

Vežamų krovinių sutartys:
Galima sudaryti vienkartinę arba metinę vežamų krovinių sutartį.
- Vienkartinę vežamų krovinių draudimo sutartį rekomenduojame sudaryti, kai kroviniai gabenami nedažnai.
- Metinę vežamų krovinių draudimo sutartį rekomenduojame sudaryti įmonėms, kurios užsiima pastoviu krovinių gabenimu, gamyba, prekyba. Pagal šią sutartį kroviniai yra apdrausti iš/į bet kurias išsiuntimo/gavimo vietas bet kuriuo transportu, įskaitant iškrovimus, pakrovimus ir tarpinius sandėliavimus per visą draudimo laikotarpį. Draudėjui pareikalavus draudikas gali išduoti draudimo liudijimą atskiram vežimui. Metinės sutarties pigesnis administravimas. Nereikia kiekvieną kartą pranešinėti draudimo kompanijai apie vežamą krovinį.